INFORMATII

Politica de confidentialite.

1. Informații generale

a) Introducere

Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul 2016/679/UE privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (în continuare „Regulamentul”) va fi aplicat de toate statele Uniunii Europene. Prin intermediul acestui Regulament se doreste crearea unui cadru legislativ unitar si uniform pe teritoriul Uniunii Europene care sa nu mai necesite masuri nationale de implementare.

b) Operatorul

Noi, Asociația de ciclism și ecologie Maramureș Bike, avand Codul Unic de Identificare 4348 5201,  in calitate de Operator de date, suntem responsabili pentru procesarea datelor descrise în cele ce succed. Pentru întrebari sau solicitari privind prelucrarea datelor, va rugam sa ne contactati la adresa de email: contact@maramures-bike.ro.

In vederea respectării obligațiilor care ne revin, derivând din Regulament, și având în vedere ca protecția datelor dumneavoastră reprezintă o preocupare majoră și constantă pentru noi, am elaborat prezentul document, care stabilește categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm la vizita dumneavoastră pe pagina noastră web, scopul și temeiul prelucrării, durata prelucrării, unde pastram și cui transmitem aceste date, precum și drepturile pe care le aveți în calitatea dvs de persoană vizată, implementate special pentru a asigura protecția drepturilor și libertatilor fundamentale ale dvs. și în special pentru protecția datelor cu caracter personal.

2. Informatii cu privire la procesare

Denumim:

”Date cu caracter personal” orice informații privind o persoană fizica identificata sau identificabila

„Persoana vizată” o persoană fizica identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

-„Prelucrare” inseamnă orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fară utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea;

-„Operator” inseamnă persoana fizica sau juridică, autoritatea publica, agenția sau alt organism care, singur sau impreună cu altele, stabileste scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevazute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

-”Persoana imputernicită” înseamna persoana fizică sau juridică, autoritatea publica, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

Asociația de ciclism și ecologie Maramureș Bike în calitate de operator, prelucrează datele în mod legal, echitabil și transparent, asigurând securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorârii accidentale, prin luarea de masuri tehnice sau organizatorice corespunzatoare.

a) Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm

Colectăm și prelucram de la dumneavoastră in conformitate cu prevederile legale ale Regulamentului 2016/679 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, doar acele date cu caracter personal care ne sunt necesare pentru a va putea oferi posibilitatea de utilizare a paginii noastre web și de a finaliza relația dintre dumneavoastră și Asociatie cu privire la inscrierea ca si membru, plata cotizatiei de membru, donarea, inscrierea la newsletter. Datele cu caracter personal care se pot prelucra sunt:

– Numele și prenumele

– Adresa de email

– Numărul de telefon

– Datele cardului bancar

– Date referitoare la modul în care utilizați site-ul (adresa IP, tip browser folosit, durata navigarii, istoricul căutărilor efectuate pe site-ul nostru, sistem de operare folosit, limba selectata și paginile vizualizate, URL-uri complete, informații sau produse vizualizate / căutate, durata vizitelor pe anumite pagini, date despre comportamentul utilizatorilor)

– Fotografiile facute la intalnirile asociatiei, intalniri organizate in spatiul public

– Fotografii personale trimise de dumneavoastra pentru a fi folosite la promovarea Asociatiei in mediul online

– Orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul crearii contului de utilizator prin intermediul siteului sau in orice alt mod care rezulta din utilizarea siteului.

b) Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal

Asociația de ciclism și ecologie Maramureș Bike colectează și prelucrează datele cu caracter personal în următoarele scopuri:

– Crearea și administrarea contului

– În scopul obținerii unor statistici legate de profilul utilizatorului (legate de locație, browserul prin care se accesează siteul, tipul echipamentului de pe care se accesează siteul, etc)

– În scopul promovarii Asociatie in mediul online

Asociația de ciclism și ecologie Maramureș Bike certifică faptul că îndeplineste cerințele minime de securitate a datelor cu caracter personal, utilizează metode, tehnologii de securitate și proceduri de lucru, inclusiv de control și audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare.

c) Beneficiarii datelor

Pentru a ne putea executa la timp și conform obligațiile asumate, putem transmite datele dvs. cu caracter personal către:

– Furnizorii de servicii de plată, instituții bancare

– Colaboratorii de servicii de marketing in legatura directa si doar pentru activitatea Asociatiei Maramures Bike

– Furnizorilor de servicii IT, hosting website sau alte servicii

– Altor furnizori cu care putem să colaborăm

– Autorităților fiscale sau autorităților publice

Asigurăm, prin reglementări contractuale, ca acești furnizori de servicii prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu legislația europeană privind protectia datelor, pentru a garanta un nivel ridicat de protectie a datelor.

d) Perioada de stocare a datelor

Asociația de ciclism și ecologie Maramureș Bike va stoca datele dumneavoastră cu caracter personal pe întreaga durată a raporturilor contractuale, cât și ulterior, conform obligațiilor legale care revin în sarcină.

De asemenea puteți să solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau inchiderea contului și vom da curs acestor solicitări. O să să păstram doar anumite informații chiar după închiderea contului, conform obligațiilor legale care revin în sarcina asociației.

e) Drepturile persoanelor vizate

Ca și persoana vizată, puteți contacta ofițerul nostru pentru protecția datelor în orice moment și în mod gratuit, cu o notificare, folosind datele de contact menționate mai sus în vederea exercitării drepturilor dumneavoastră în conformitate cu GDPR. Aceste drepturi sunt următoarele:

– Dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate

– Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete

– Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal

– Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor

– Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizata într-o formă structurată și de a solicita transmiterea acestora către alt operator

– Dreptul de a se opune prelucrării în vederea opririi unei prelucrari a datelor

– Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere dacă considerați că prelucrarea datelor este o încalcare a GDPR

3. Securitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal

Securitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal sunt o prioritate pentru noi. Vă asigurăm de faptul ca orice prelucrare a datelor se face cu respectarea principiilor garantate de Regulament și prelucrate intr-un mod care asigură securitatea adecvata a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzatoare, prin punerea în aplicare a unor politici interne adecvate de protectie a datelor.

Acest site adoptă toate măsurile de securitate necesare protejării informațiilor personale ale utilizatorilor noștri. În momentul completării datelor personale pe siteul nostru, informațiile vor fi protejate.

Încrederea dumneavoastră este importanta pentru noi. Din acest motiv, vă stăm la dispozitie pentru orice întrebări cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic aceasta Politica de confidentialitate dacă apar modificări ale cerintelor legale sau dacă intervin modificări privind modul în care prelucram datele dumneavoastră cu caracter personal. Modificările vor fi afișate în Politica de confidentialitate, de aceea va rugăm să verificati periodic conținutul acesteia.

Va multumim.